You are here:

www.knj-rks.org

Developed by JoomVision.com

Mirë se vini në faqen zyrtare të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas

Me krijimin e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, i pari dhe i vetmi i këtij lloji në regjionin e Evropës Jug-Lindore, në muajin Maj 2006, është insititucionalizuar ndihma juridike në Kosovë, e cila ofron dhe siguron qasjen e barabartë në drejtësi, për qytetarët e Republikës së Kosovës, duke konfirmuar gatishmërinë e institutucioneve të Kosovës në promovimin, respektimin dhe mbrojtjen e parimeve të të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit në Kosovë.

Kushtetuta e Republikës së Kosovës (Neni 31), ri-konfirmon që “Ndihma juridike falas do t’u mundësohet atyre që nuk kanë mjete të mjaftueshme financiare, nëse një ndihmë e tillë është e domosdoshme për të siguruar qasjen efektive në drejtësi”, duke e vë në pah  parimin e të drejtës së qytetarëve për gjykim të drejtë dhe të paanshëm.

Agjencioni për Ndihmë Juridike Falas në Republikën e Kosovës, veprimtarinë e tij ushtron si organ i pavarur, përgjegjës për sigurimin e ndihmës juridike falas, në lëmitë civile, penale, administrative dhe kundërvajtëse, për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilëve ju mohohet qasja ne drejtesi, per shkak te mungeses se mjeteve materiale, dhe të cilët i plotësojnë kriteret e percaktuara me ligj.

Në përputhshmëri me Ligjin Nr.04/L-017 për Ndihmë Juridike falas, është paraparë funksionalizimi i ndihmës juridike në Kosovë. Agjencia është institucion i pavarur publik i cili ushtron funksionet dhe përgjegjësitë në pajtim me ketë ligj.

Agjencia për ndihmë juridike falas është institucion i vetëm në territorin e Republikës së Kosovës përgjegjës për oranizimin dhe ofrimin e ndihmës juridike falas.

Organet e Agjencisë janë:

  1. Drejtori Ekzekutiv,
  2. Zyrat rajonale për ndihmë juridike falas.

Aktualisht ofrimi i ndihmës juridike shtrihet në tërë territorin e Republikës së Kosovës, nëpërmjet 5 zyrave rajonale për ndihme juridike falas në 5 (pesë) regjione të Republikës së Kosovës: Prishtinë, Prizren, Pejë, Mitrovicë dhe Gjilan, dhe 8 zyrave për ndihmë juridike të cilat fillimisht janë përkrahur nga projekti “Avancimi i Drejtësisë Gjinore” - UNDP, ndërsa tash përkrahen nga projekti "Qasje e Barabartë në Drejtësi" nga Ambasada Mbretërore e Norvegjisë. Këto zyra funksionojnë në: Ferizaj, Graçanicë, Dragash, Gjakovë, Mitrovicë Veriore, Skenderaj, Klinë dhe Kllokot.

 

Kalendari

< JULY 2016 >
MO TU WE TH FR SA SU
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Anketa

A keni njohuri për Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas?

Rezultatet

Konkurse dhe Shpallje

Ndihma Juridike ne: